Nie płacisz za śmieci? Nie dostaniesz dodatku węglowego.

Od 17 sierpnia 2022r. trwa przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy. Wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tys. złotych przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania domu lub mieszkania jest urządzenie grzewcze na węgiel. Może to być między innymi kocioł na paliwo stałe, kominek, koza lub piec kaflowy. Świadczenie należy się także osobom, które w swoich domach i mieszkaniach korzystają z ogrzewaczy powietrza, trzonów kuchennych, piecokuchni oraz kuchni węglowych.

Dodatek węglowy a śmieci

20 września 2022r. nastąpiła nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. 1692 ze zm.) zaostrzająca przepisy dotyczące weryfikacji składanych wniosków. Wprowadzono do niej między innymi zapis mówiący o tym, że dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego Wójt, bierze pod uwagę w szczególności informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 2 ust. 15a pkt. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym). Przepisy uszczelniono, aby ograniczyć próby wyłudzenia dodatku węglowego oraz próby składania wniosków przez osoby, którym dodatek nie przysługuje.
Gmina może zatem sprawdzić, czy wnioskodawca płaci za odbiór śmieci, ale też ustalić ilość osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Dane we wniosku o dodatek węglowy można porównać do danych w deklaracji śmieciowej. Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne, ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie.

Wnioski będą odrzucane

Jeśli liczba osób w gospodarstwie domowym, które złożyło wniosek o wypłatę dodatku węglowego, nie zgadza się z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trzeba liczyć się z przykrymi konsekwencjami. Po wykryciu nieprawidłowości nie tylko wniosek o dodatek węglowy zostanie odrzucony, ale dostaniemy również wezwanie do uregulowania zaległej opłaty za odbiór śmieci.
źródło: Gmina Luzino
PS.
Wiele wniosków zostało już złożonych i rozpatrzonych ale zawsze w każdej chwili można je weryfikować. Nie jest wielką tajemnicą, że do gminnej kasy ,,opłat śmieciowych" sporo osób nie wnosi. Piszę tu o osobach, które mogą płacić ale nie płacą. Ot taka, siła przyzwyczajenia, brak egzekucji, sąsiad nie płaci to ja też nie będę. Gmina posiada wszelkie możliwości aby sprawdzać i weryfikować spływające dane we wszelkich wnioskach. Sęk w tym czy chce. W niedługim czasie czeka nas zapewne podwyżka stawek śmieciowych. Jest to dobra okazja nie tylko do dyskusji radnych i mieszkańców ale może też do pracy nad stworzeniem modelu ,,niepłacenia za niepłacących''. Koszt obsługi odpadów ma się samofinansować, więc jeżeli ktoś nie płaci to ktoś za niego musi zapłacić. Pytanie tylko dlaczego? Szanowni Radni, nie bierzcie przykładu z ,,Sejmu Niemego''. Zawsze warto próbować!
AP