Kręte drogi do dróg.

Zbliża się termin oddania do użytku nowej siedziby Placówki SG w Dubeninkach. Swego czasu jako gmina liczyliśmy na to, że przy okazji tej inwestycji powstanie też kawałek nowej drogi przy współudziale tej formacji lub innej instytucji mogącej finansowo wesprzeć to  przedsięwzięcie.  Okazuje się na dzień dzisiejszy, że zasada wzajemności jest rozumiana dość specyficznie. Działka oddana została gratis i gratis otrzymaliśmy. W załączeniu pismo z naszego urzędu.