Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dubeninki oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Rady Gminy Dubeninki, które o

Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dubeninki oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 07 grudnia 2018r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porządek posiedzenia Komisji:  1. Otwarcie posiedzenia komisji.2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego.3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.4. Przedstawienie projektów uchwał  w sprawie:    1) Określenia kryteriów naboru na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dubeninki.    2) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubeninki.    3) Zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018r.    4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2019 – 2028,5. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Dubeninki na 2019r. oraz wypracowaną przez  Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Ochrony Środowiska opinią o projekcie.6. Wypracowanie przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Dubeninki na 2019r.7. Zaopiniowanie przez Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dubeninki.8. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawie:    1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubeninki.    2) Zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018r.    3) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2019 – 2028.    4) Uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2019r.9. Sprawy różne.10.Zamknięcie posiedzenia.