Gminna sieć wodno-kanalizacyjna.

Gmina Dubeninki otrzyma dofinansowanie na infrastrukturę wodnokanalizacyjną
15 września ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. W gronie beneficjentów jest Gmina Dubeninki, która otrzyma bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 2,5 mln zł.

Gmina Dubeninki otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł. do zadania „Modernizacja elementów sieci kanalizacyjnej na terenie popegeerowskim Gminy Dubeninki”. W ramach projektu planuje się:

- modernizację prawie wszystkich przepompowni ścieków po stronie zachodniej gminy;

- zakup ciągnika z osprzętem w tym beczkowozu;

- modernizację systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków w Żytkiejmach.

Niebawem powinniśmy poznać wyniki o kolejnych złożonych wnioskach.

źródło UG Dubeninki