Fundusz sołecki w naszej gminie

 Na niedawnych zebraniach wiejskich w naszej gminie cześć sołectw zdecydowała  o  skorzystaniu  z funduszu sołeckiego w roku 2018. Są to sołectwa Błąkały, Kiekskiejmy, Linowo, Degucie, Przerośl Gołdapska, Cisówek, Dubeninki.  Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez wójta. Kwota zabezpieczona  na realizację wniosków to około 100 tys. zł. To fajne działania idące w kierunku społeczeństwa obywatelskiego, zintegrowanego. Życzymy powodzenia w realizacji wniosków i pomysłów! AP

Komentarze

super:)

To po kilkanaście tysięcy na sołectwo. Jeśli te sołectwa zrobią coś fajnego, to może za rok dołączą kolejne wsie... Brawo dla sołtysów i sołectw, które nie boją się nowych wyzwań i działań.