Dyrektora brak

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubeninkach

Informuję, że konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubeninkach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dubeninki, został ogłoszony w dniu 10 czerwca 2021r. Zarządzeniem Nr 272/2021 Wójta Gminy Dubeninki. W ustalonym terminie na złożenie ofert, tj. do 30 czerwca 2021r. nie wpłynęła do tutejszego urzędu żadna oferta kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubeninkach. W związku z powyższym konkurs nie został rozstrzygnięty.

http://bip.dubeninki.pl/139/Informacje_biezace_2C_Obwieszczenia_i_komuni...