Co dalej z drogami w miejscowości Sumowo?

W miejscowości Sumowo jest droga biegnąca z Sumowa, wzdłuż jeziora ,,dolnego", następnie wzdłuż granicy lasu (LP) zmierza do miejscowości Czarne. Od niej są jeszcze dwie odnogi w kierunku miejscowości Czarne (polskie) i Marlinowo. Te drogi ( a bardziej działki przeznaczone  na drogi) będące odnogami są tylko na mapie, natomiast z Sumowa do Czarnego w dużej mierze funkcjonuje pod sprzęt terenowy, na odcinku leśnym jest szczątkowa. Droga ta ostatnio została geodezyjnie wymierzona. Krótko mówiąc coś zaczęło się dziać. Stąd pojawiło się na komisji  naszej rady gminy pytanie w tej sprawie ,,co dzieje się z drogami, działkami  gminnymi na Sumowie?" Odpowiedź włodarza była krótka ,, ja nic nie wiem". Na ogół taka odpowiedź z tych ust pada jak o temacie dobrze wie tylko temat jest nie wygodny. I tak było tym razem. W związku z tym wysłaliśmy z naszej redakcji pytanie do gminy w tej sprawie.  Ktoś może zapytać czy można sprzedać drogi gminne- można, Bareja to przewidział na zasadzie ,, i co pan nam zrobisz"? Sprawy mają być może drugi obieg, zobaczymy co z tego wyniknie. Tak  dla przypomnienia Art. 11b. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. I treść zapytania:

     Witamy, redakcja wydawnictwa ,,Nasze Dubeninki" zwraca się z wnioskiem o udzielenie informacji przez tutejszy urząd w następującej kwestii- czy gmina zleciła podjęcie czynności lub dokonuje czynności mających na celu zmianę właściciela gruntów położonych na działkach nr 115/3,  115/2 115/1, 146/2, 146/1 i 123/1 w obrębie geodezyjnym Czarne (fizycznie rejon m. Sumowo).  Do naszej redakcji docierają informacje o możliwych zmianach w sprawie w/w działek i likwidacji drogi (dróg gminnych) złożonych z tych działek. Zmiany te według redakcji mają prawdopodobnie zaspokoić interes prywatny natomiast nie uwzględniają zupełnie interesu społecznego. Działki tworzą ciąg komunikacyjny biegnący wzdłuż  brzegu jeziora oraz brzegiem terenów należących do Lasów Państwowych. Tylko poprzez działki 115/3, 115/2, 115/1 możliwy jest swobodny dostęp do jeziora (właściciel gruntów przylegający do jeziora ma obowiązek umożliwienia przejścia do i wzdłuż jeziora). Utrzymanie wspomnianych działek we władaniu gminy daje swobodę przemieszczania się wzdłuż jeziora, lasów i nie koliduje z prawem własności innych właścicieli przyległych gruntów. Co do innych działek tworzących drogi gminne w tym terenie przebiegające wzdłuż prywatnych gruntów i mogący mięć problematyczny przebieg uważamy, że powinno się przeanalizować sytuację pod względem przydatności tych dróg w  terenie a ewentualne decyzje powinno się skonsultować z lokalną społecznością.             Mamy nadzieję, że wszelkie ewentualne działania gminy we wspomnianej kwestii cechuje jawność i transparentność podejmowanych decyzji.

 

                                                                                                                                                                     Z wyrazami szacunku

 

                                                                                                                                                                     redaktor Alojzy Patejko