Ankiety czyli zabawy ciąg dalszy...

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy Wam za oddane głosy we wcześniejszych ankietach, za wyrażenie swoich opinii. Ankiety, sondaże traktujemy jako formę miłej zabawy ale jednocześnie niech będzie to zwyczaj wyrażania autentycznego, własnego zdania bez względu na zapatrywania polityczne czy sympatie. Co do byłej już ankiety o zwierzętach... w pierwszym momencie byłem generalnie za, do momenty rozmowy z moim kolegą, który na podwórku swego obejścia sprowadził mnie nieco na ziemię. I nie ze względu na umizgi do władzy czy do innych opcji politycznych. Rolnicy są raczej praktyczni i tak mnie wypunktował w tych momentach o których rozmawialiśmy i... na swojej posesji ma dwa kojce dla psów, psów w sumie 4, ,,podwórko'' nie jest duże a powierzchnia na jednego psa według proponowanych norm dość duża. Obejścia nie da się ot tak powiększyć w lewo albo w prawo, wokół podwórka przeważnie jest już ustanowiona zabudowa zagrodowa, mieszkalna itp. Według mego rozmówcy psy musiały by zmienić usytuowanie na poza siedliskiem gdzie pies jest tradycyjnie związany z gospodarzem czyli człowiekiem. Inną kwestią jest sposób uwiązania lub nie krów. Kto ma stanowiska bez uwięzi to pół biedy a jak masz z uwięzią? Niedawno część rolników przebudowało zagrody w ten sposób. Teraz okazuje się, że w ciągu 1 roku musi dostosować do nowych wymogów. Inną kwestia jest fakt, że dziś rolnik podlega
wymogom,rygorom być może słusznie a raczej słusznie wszelkim służbom sanitarnym, itp itd, wszystko pod rygorem kary. Sposób w jaki próbuje się wprowadzić niektóre przepisy prawa obowiązujące suwerena jest dość nagły i bezkompromisowy. I tu dochodzimy do kwestii czysto politycznych... jeżeli narzucamy suwerenowi rozwiązania na zasadzie ,,wielepa" czyli wiem lepiej to jestem bardzo prawicowy czy jestem bardziej na etapie rewolucji proletariatu?
PS Tyle o ile pamiętam czasy komuny.
Zapraszamy do nowej ankiety.