Afrykański Pomór Świń (ASF) zbliża się do naszej gminy

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF)

 

INFORMACJA

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) informuje o zwiększonym zagrożeniu chorobą ASF. Dwa nowe ogniska choroby stwierdzono w Obwodzie Kaliningradzkim, tuż przy granicy z Polską.

 

W związku z tym PLW nakazał sporządzenie ewidencji hodowców trzody chlewnej. Do ewidencji należy zgłaszać fakt hodowli trzody chlewnej zarejestrowanej w ARiMR, a także tej niezarejestrowanej. Do sporządzenia list hodowców zobowiązano sołtysów.

 

Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało nałożeniem bardzo wysokiej grzywny.

 

Nasilenie się choroby ASF i zbliżanie się jej do granic naszego powiatu, może spowodować konieczność utylizacji całego pogłowia trzody chlewnej. W takim przypadku hodowcy zarejestrowanych w ARiMR sztuk trzody chlewnej otrzymają ustawowe rekompensaty. Pozostali hodowcy będą takich rekompensat pozbawieni.

 

PLW bardzo prosi o zastosowanie się do apelu PLW i podjęcie decyzji co do dalszej hodowli trzody chlewnej, jej ewentualnej rejestracji lub likwidacji stada.

RG