11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa! Jest to święto obchodzone głównie na wsiach. Celem święta jest podziękowanie sołtysom za ich  pracę na rzecz lokalnych społeczności, poświęcony czas i zaangażowanie. Także i my chcemy złożyć podziękowania sołtysom naszej gminy Dubeninki.  Życzymy Wam  wszelkiej pomyślności, zdrowia i wiary w podejmowane  działania!  

 

 

                                                                                                                                                             Redakcja ,,Nasze Dubeninki"

Komentarze

Obchody Dnia Sołtysa w powiecie gołdapskim.

To, jak wygląda wieś zależy w dużej mierze od gospodarności jej mieszkańców i zaangażowania wybranego przez nich sołtysa. 12 marca z okazji Dnia Sołtysa burmistrz Gołdapi Tomasz Luto spotkał się z włodarzami sołectw gminy Gołdap, by podziękować im za pracę na rzecz społeczności wiejskich.

Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, wczoraj (12 marca br.) w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich odbyło się spotkanie wójta Łukasza Kulisia z sołtysami z terenu gminy Banie Mazurskie.

A jak obchodzono Dzień Sołtysa w gminie Dubeninki? Może ktoś coś wie? No comments. RG