30.09.2018
 Do wiadomości i z zachętą do zapoznania się ze stawkami podatku na przyszły rok. W zasadzie wszystko jest na maksa.
28.09.2018
Oto co wyszło z utworzenia i działania Komitetu Wyborczego Wyborców Nasze Dubeninki; Kandydat na Wójta Gminy Dubeninki - Alojzy Patejko kandydaci na radnych Rady Gminy Dubeninki -
21.09.2018
W dniu 20.09.2018 roku odbyła się w/w sesja. Były zmiany wprowadzone zmiany w budżecie, dyskusja o szkodach z powodu suszy, o szkodach powodowanych przez zwierzynę.
21.09.2018
W naszej gminie w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach w dniu 18.09.2018 r o godzinie 16.00  miała miejsce promocja książki Pani Grażyny Kowalewskiej ,,Patrząc w niebo".  Frekwencja dopisała,  atmosfera tak
17.09.2018
Posiedzenie odbyło zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Najważniejszym wydarzeniem było omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze br.
13.09.2018
W niedzielę tj. 09.09. br. odbyły się wspomniane dożynki. Należy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do ich organizacji a przede wszystkim rolnikom  za ich plony.

Strony