27.10.2021
We wszystkich jednostkach trwają prace nad budżetem samorządów, zapewne także i w naszej gminie. Ale czy będziemy mogli powiedzieć, że jest to nasz budżet. Raczej nie.
26.10.2021
W projekcie zaplanowano udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na założenie firmy w kwocie 23 050 zł dla 57 osób oraz finansowego wsparcia pomostowego przez 10 m-cy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w...
22.10.2021
Nie tak dawno, na stronach naszego wydawnictwa opisywałem cmentarz I wojenny oraz rodzin pruskich, położony pomiędzy Wobałami a Przesławkami.
20.10.2021
Od dłuższego czasu nic nie słychać o wspomnianej w tytule drodze i jej przebudowie, mamy swoje organy gminy, mamy wsparcie w radzie powiatu. Być może są jakieś nowe informacje ale ich właściciele nie dzielą się nimi.
19.10.2021
Rejestr umów za rok 2020 Lp Nr umowy Data zawarcia Przedmiot umowy Strona umowy Wartość umowy w zł Uwagi
16.10.2021
O ile większość historycznych kamieni na terenie Puszczy Rominckiej jest opatrzona inskrypcjami dość dobrze identyfikującymi okoliczności ich powstania, o tyle są dwa głazy co do których krążą różne wersje o...
16.10.2021
Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jak złożyć deklarację?

Strony