30.01.2017
1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r. poz. 2249), wprowadzająca szereg zmian dotyczących ochrony terenów zieleni i zadrzewień.
23.01.2017
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Gminy Dubeninki w dniu 27.01.2017r. Wstęp wolny, zapraszamy!
22.01.2017
Każda gmina obowiązkowo będzie dzieliła śmieci na pięć frakcji. Tak wynika z ostatecznej wersji rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, który...
19.01.2017
Wspomniana ankieta wykazała, że mieszkańcy Żytkiejm opowiadają się za tym aby remontowana droga omijała centrum tej miejscowości.
19.01.2017
Zapraszamy do korzystania z darmowych ogłoszeń. Sam własnoręcznie dodasz ogłoszenie o np.
18.01.2017
Zarząd powiatu gołdapskiego rozstrzygnął dziś konkurs dla organizacji pozarządowych, przewidziany w Programie współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
18.01.2017
Ze źródeł zbliżonych do dobrze poinformowanych, dowiadujemy się, że utworzenie rezerwatu żubrów w Puszczy Rominckiej jest odłożone w czasie. Nowy pomysł ministra ochrony środowiska polega na próbach sprzedaży?,...

Strony