28.02.2017
Przeglądając projekty statutów naszych 21 sołectw i porównując ilość ich mieszkanców, można zadać sobie pytanie czy sołectwo, na obszarze, którego zamieszkuje mniej niż 50-u mieszkańców ma sens i rację bytu?
28.02.2017
Przedstawiam maila wysłanego 15 lutego  do ZDW w Olsztynie w sprawie  obwodnicy Dubeninek.
26.02.2017
W dniu 24.02.2017 r w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Olsztynie  odbyła się prezentacja koncepcji projektowej  przebudowy w/w drogi. Miała miejsce także  dyskusja.
26.02.2017
24 lutego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie odbyło się spotkanie z autorani koncepcji projektowej modernizacji i przebudowy drogi nr 651 na odcinku Gołdap - Trójstyk. Naszą gminę reprezentowali: Wójt, kol. A.
22.02.2017
Dzisiaj otrzymałem odpowiedź od pani Skarbnik. Oto ona: Informacja o przeterminowanych należnościach na dzień 31.12.2016
16.02.2017
Wypieki karnawałowe Linowo 2017  Zachęcamy do udziału  tak w tej jak i innych imprezach  nie tylko karnawałowych.!
15.02.2017
Wójt zarządzeniami nr nr 183 i 184 wraz z załącznikami, ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących nowych statutów: gminy i sołectw.
15.02.2017
Mieszkańców Żytkiejm i okolic czeka kolejna przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Strony