5.03.2023
Wójt, burmistrz, prezydent: kto może kandydować? W ramach kontynuacji naszego cyklu „Kto może kandydować?” dziś podpowiadamy, kto może kandydować na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta).
24.02.2023
Według potwierdzonych informacji w dniu wczorajszym Wójt Gminy Dubeninki Ryszard Zieliński złożył rezygnację z pełnionej funkcji i przeszedł na emeryturę. AP
23.02.2023
Art. 28d. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 24b ust. 6. 2.
9.02.2023
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.
7.02.2023
Premier zatwierdził podział środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Województwo warmińsko-mazurskie
15.01.2023
Od 17 sierpnia 2022r. trwa przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy. Wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tys.

Strony