9.05.2020
Zawiłości historii sprawiły, że i wczoraj i dziś możemy możemy mówić o rocznicy zakończenia II wojny światowej. W wyniku wojenki polsko-polskiej  wydarzenie to niemal umknęło i utknęło w bieżącym nurcie życia.
7.05.2020
Tak jak w tytule. Poniżej tekst  pisma w odpowiedzi na wnioski mieszkańców naszej gminy.
5.05.2020
Gmina Dubeninki przystąpiła do Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1 „Wyeliminowanie...
4.05.2020
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 08 maja 2020r. o godz. 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach
4.05.2020
Dzień Strażaka, to międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja. To nie przypadkowa data, bo wypada w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. Właśnie on jest patronem gaszących pożary.
29.04.2020
W ostatnim czasie nazbierało się kilka spraw o których powinniśmy dowiedzieć się ze strony internetowej naszego urzędu lub z przebiegu sesji rady ale próżno ich tam szukać. Część spraw powinna być omówiona na odbytych...
22.04.2020
Święto ustanowione dekadę temu przez ONZ, które ma promować zrównoważony rozwój, przyjazny dla środowiska. Jego symbolem jest pszczoła.
20.04.2020
Za nami kolejna ankieta. Dotyczyła ona funkcjonowania naszej publicznej szkoły. Jej wynik nie powinień być obojętny tym, którzy z tematem szkoły są powiązani.

Strony